Anmol Moti sms: The success which you search

Anmol Moti sms

Short but meaningful sentence.

“The success which you search for whole life, calls you five times a day”…!! .

Good Morning

Incoming search terms:

  • anmol baatein
  • anmol baatein in english
  • < ബുദ്ധി ഉള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ?????? > ഒരുത്തൻ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയി പെണ്ണ് ചായ കൊടുത്തു ചെറുക്കൻ ചായ കുടിച്ചു ചെറുക്കൻ പെണ്ണിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന്‌ ചോദിച്ചു പെണ്ണ് ആ സോസറിൽ കപ്പ് കമഴ്ത്തി എങ്കിൽ പെണ്ണിൻ്റെ പേരെന്താണ്??? [ Challenge for U ] USE Br
  • ?? intelligent test ?? ഒരുത്തൻ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയി പെണ്ണ് ചായ കൊടുത്തു ചെറുക്കൻ ചായ കുടിച്ചു ചെറുക്കൻ പെണ്ണിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന്‌ ചോദിച്ചു പെണ്ണ് ആ സോസറിൽ കപ്പ് കമഴ്ത്തി എങ്കിൽ പെണ്ണിൻ്റെ പേരെന്താണ്??? [ challenge for u ] use brain
  • ഒരുത്തൻ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയി പെണ്ണ് ചായ കൊടുത്തു ചെറുക്കൻ ചായ കുടിച്ചു
  • ഒരുത്തൻ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയി പെണ്ണ് ചായ കൊടുത്തു ചെറുക്കൻ
  • പെണ്ണ് ആ സോസറില് കപ്പ് കമഴ്ത്തി എങ്കില് പെണ്ണിന്്റെ പേരെന്താണ്
  • സോസറില് കപ്പ്

Leave a Reply