Insan Chehra To Saf Rakhta Hai

Reality of Life sms

Insan Chehra To Saf Rakhta Hai
Jis Pr Logo’n Ki Nazar Hoti Hai
Magar
Dil Ko Saf Nahi Rakhta Jis Pr ALLAH Ki Nazar Hoti Hai.

Leave a Reply