AJ KAL JUNGLE KA KING

Sardar SMS

AJ KAL JUNGLE KA KING ”SHAIR” SARDAR JEE SE DARTA PHIR RAHA HAY PATA HY Q ?

SIMPLE …..

DESE DAYS……

Leave a Reply