Bhutto ko phansi lagi to wo “Shaheed”

Public sms

Bhutto ko phansi lagi to wo “Shaheed”,
Benazir ko goli lagi, wo “Shaheed”
Murtaza Bhutto ko goli lagi, wo “Shaheed”
Salman Taseer ko goli lagi, wo bhi “Shaheed”
Shah nawaz ko sharaab main zehar diya gaya to wo “Shaheed”

ALLAH ka shukar ha ke
Firoon,
Namrood
aur
Abu Jehal
PPP main nahi thay 🙁 ;-).

Leave a Reply