This sardarji goes to see Jurassic Park

Sardar sms

This sardarji goes to see Jurassic Park and when the Dinosaurs start approaching
he is cowering in his seat when his friend asks him ;kyon sardarji, kya baat hai?
Dar kyon lag raha hai cinema hi to hai.;
Sardarji replies; Aadmi hoon aur akkal hai aur pata hai ki cinema hai,
lekin voh to janwar hai, usko kya pata

Leave a Reply