Aik Sardar Apnae Marriage Certificate

Aik Sardar Apnae Marriage Certificate ku 1 hour sae Dekh raha tha. Begam Ai Booli, Tusi inni Dair Say Kia Dekh Rahe Hu? Sardar Bola, Expiry Date Dekh raha hoon……

Leave a Reply