Jai Ganesh Jai Ganesh, Jai

Jai Ganesh Jai Ganesh, Jai Ganesh deva Mata jaki Parvati, Pita Mahadeva. Ek dant dayavant, char bhuja dhari Mathe sindur sohai, muse ki savari, Jai Ganesh Andhan ko ankh det, kodhin ko kaya Banjhan ko putra det, nirdhan ko maya, Jai Ganesh. Pan chadhe, phul chadhe, aur chadhe meva Ladduan ka bhog lage, saht kare seva, ,Jai Ganesh. Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh deva, Mata jaki Parvata, Pita Mahadeva.

Leave a Reply