munsif: kya drany ka injam

munsif: kya drany ka injam kushgawar tha? ha har shaks tha kay katam howa…

Leave a Reply