Pooja karke MOBILE visarjan kar

Pooja karke MOBILE visarjan kar dena..!! @(. = .)@ () ,jj () ( )( /. )( ) Yeh Ganesh ji ki Murti hai .. Dont worry Forward nahi karna hai.. Pooja karke MOBILE visarjan kar dena..!!

Leave a Reply