Sakali hastes Dupari hastes Sandhyakali

Sakali hastes Dupari hastes Sandhyakali hastes Ratri hastes Gharat hastes Rastyat hastes Yetana baghun hastes Jatana baghun hastes Tila kay vaatte Tu ektich dat ghastes ?

Leave a Reply