You miss me jitna I

You miss me jitna I miss u tabse You miss me jabse I miss u tabtak You miss me jabtak You miss me jaane kabtak But i miss u marte dum tak

Leave a Reply