Allah ke banday aisay bhi hotay hain ke jinhain

Qurani verses sms

Surah Noor, Ayat 37:
Allah ke banday aisay bhi hotay hain ke jinhain tijarat aur khared-o-farokht zikar-e-ilahi se ghafil nahi kar sakti.

Leave a Reply