Islamic sms Matam Kia Hy? Neki ? “Nahi” Sawab ? “Nahi”

Islamic sms

Matam Kia Hy?

Neki ? “Nahi”
Sawab ? “Nahi”
ALLAH Se Muafi? “Nahi”
Hazrat Adam Ne Kia? “Nahi”
ALLAH Ne Kaha? “Nahi”
Rasool Ne Bataya? “Nahi”
Hazrat Ali ne kia? “Nahi”
Sahaba karam Ne Kia ? “Nahi”
Imamo ne Kia ? “Nahi”
Hadees Main Hy? “Nahi”
Quran Main Hy? “Nahi”
Hazrat Adam Se Shuro Hua? “Nahi”

Tu Ye Kis Ki Ijad Hy? Pata Nahi,

Leave a Reply