Sabar aur Namaz se madad talab karo

“Sabar aur Namaz se madad talab karo, Beshak Namaz zarur mushkil hai Magar un K liye nahin jo dil se MERI tarf jhukte hain”

(Al-BAQRAH:44)

Leave a Reply