Kya tujy bhi koe yad ata hai….

Kya tujy bhi koe yad ata ho ga....

Leave a Reply