Tu Hai Suraj Tujhe Maloom Kanha Raat Ka Dukh….

Tu Hai Suraj Tujhe Maloom Kanha Raat Ka Dukh….
Tu Kisi Rooz Uttar Mere Ghar Shaam Key Baad..

Leave a Reply